Get Adobe Flash player

فیداکتور

ترکیبی از دو تجهیز بسیار کاربردی فیدر و اداکتور می‌باشد. این تجهیز نقش دوزینگ پمپی را ایفا می‌کند که به طور مستقیم پودر را کنترل کرده و نیاز به کنترل دبی سیال را از بین می‌برد در مواردی که غلظت ثابت مورد نیاز باشد با افزودن فلومتر به سیستم، غلظت به صورت اتوماتیک ثابت می‌ماند این تجهیز جایگیزینی بسیار ایمن و ارزان برای کلریناتورهای گازی می‌باشد و نیاز به اسکرابر را از بین می‌برد تولید شیرآهک، محلول کلر، دوزينگ انواع منعقدکننده‌های پودری در حالت محلول یا سوسپانسیون به کمک این دستگاه کم حجم و کم‌مصرف امکان‌پذیر است.