Get Adobe Flash player

پکیج آماده سازی پلی الکترولیت (Polyelectrolyte Preparation Unit)

 پکیج آماده سازی محلول پلی الکترولیت شامل سه بخش دوزینگ و انحلال٬ مخزن آماده سازی (Curing) و مخزن آماده به تزریق می باشد. این مخازن با بدنه تمام استیل بوده و یک عدد همزن در بالای هر یک نصب شده است؛ در این تجهیز به علت استفاده از اداکتور عملا مخزن محلول سازی و اختلاط حذف شده است. این پکیج دارای فیدر خشک ( جهت دوزینگ پودر پلی الکترولیت)٬ اداکتور (جهت محلول سازی)٬ مخازن آماده سازی(Curing) و تزریق و تابلو کنترل بوده که هریک از اجزاء فوق به صورت مستقل حسب نیاز کارفرما قابل سفارش می باشد.

تابلو کنترل این پکیج نیز دارای اجزای اصلی شامل HMI, PLC, Inverter بوده که بصورت اتوماتیک دوزینگ٬ انحلال٬ آماده سازی (Curing) و تزریق را کنترل می نماید.

ظرفیت و درصد غلظت محلول پلی الکترولیت در این پکیج بسته به نیاز کارفرما تعیین می گردد.