Get Adobe Flash player

سیستم انتقال بادی بنتونیت

شرکت پامیدکو جهت پروژه گندله‌سازی خراسان در سال 1391 مناقصه‌ای برای سیستم انتقال بادی بنتونیت برگزار نمود که این شرکت به عنوان برنده مناقصه موفق به عقد قرارداد گردید.

این سیستم بر مبنای دانش فنی موجود در شرکت و روش انتقال بادی چگال به ظرفیت 3 تن در ساعت و مسیری به طول کلی 70 متر طراحی گردید. سیستم هوای کمکی برای جلوگیری از بسته شدن مسیر در این طراحی لحاظ گردیده است.  تابلو کنترل سیستم مجهز به PLC و HMI زیمنس و نرم‌افزار اختصاصی این شرکت جهت کنترل کامل فرایند و ارتباط با سیستم DCS طراحی و ساخته شده است.

کل پروژه نیمه اول سال 92 تحویل گردید و در انتظار مرحله نصب و راه‌اندازی می‌باشد.